People

 
mugshot.jpg

Vijay Thakkar — President

 

Natasha Frumkin — Vice President

 

Karanraj Chauhan — Treasurer